Viherväitteet kuriin; kuvassa voikukka
Valokuvaaja: Pixabay
Takaisin listaan
Uutiset

Viherväitteet kuriin – komissio ehdottaa tiukempaa sääntelyä ympäristöväittämien esittäjille

EU-komissio on julkaissut direktiiviehdotuksen viherväitteistä eli ympäristöväitteiden perustelemisesta ja esittämisestä. Taustalla on reilu vuosi sitten esitetty tavoite unionin kuluttajalainsäädännön päivittämisestä vihreän siirtymän edistämiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi harhaanjohtavalta informaatiolta torjumalla viherpesua ja varmistamalla luotettavan tiedon saatavuus.

Esteinä vihreiden markkinoiden lisäämiselle on luottamuksen puute ympäristöväitteisiin ja harhaanjohtavien kaupallisten käytäntöjen yleistyminen. Kuluttajille esitetään epäselviä tai huonosti perusteltuja ympäristöväittämiä, mikä on omiaan vaikeuttamaan kestävien kulutusvalintojen tekemistä. Viherpesuksi luokiteltavia ympäristöväittämiä löytyy eri tuoteryhmistä.

Luotettavaa, vertailukelpoista tietoa ympäristövaikutuksista tarvitaan sekä tuotteiden suunnitteluvaiheen että yritysten, julkisen puolen ja yksityisten kuluttajien hankintojen tueksi. Todentamattomien ympäristöväitteiden yleisyys heikentää rehellistä kilpailua ja vaikeuttaa niiden yritysten mahdollisuuksia, jotka toimivat asianmukaisesti ja perustavat ympäristöväittämänsä todennettuun tietoon. Harhaanjohtavat väitteet haittaavat kuluttajien mahdollisuuksia tehdä parempia valintoja ja vähentävät heidän luottamustaan kaikkiin väitteisiin, huomauttaa myös Suomen ympäristökeskus.

Komission tuore direktiiviehdotus ’nimenomaisten ympäristöväitteiden perustelemisesta ja esittämisestä’ sisältää uusia säädöksiä nykytilanteen puutteiden korjaamiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi. Ehdotus antaa tarkempia sääntöjä ja täydentää sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä. Olennaisia muutosehdotuksia ovat muun muassa tarkennukset tuotteiden markkinointisääntöihin tuotteiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten, kestävyyden ja korjattavuuden sekä sertifioitujen kestävyysmerkintöjen osalta.

Komissio pyrkii direktiiviehdotuksella parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja nopeuttamaan vihreää siirtymää. Kuluttajia ja yrityksiä halutaan suojella viherpesulta ja antaa kuluttajille mahdollisuus perustaa ostopäätöksensä uskottaviin ympäristöväitteisiin ja -merkkeihin. Komissio haluaa myös parantaa ympäristöväitteiden oikeusvarmuutta ja lisätä niiden talouden toimijoiden kilpailukykyä, jotka pyrkivät parantamaan tuotteidensa ja toimintansa ympäristökestävyyttä.

Komission ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI nimenomaisten ympäristöväitteiden perustelemisesta ja esittämisestä (viherväitteitä koskeva direktiivi)

Lue lisää

Kaikki artikkelit