Päästöjen vähentäminen ja vähäpäästöinen toiminta on ensisijainen tavoite

Hyvän kompensaation periaatteisiin kuuluu, ettei kompensaation tule oikeuttaa päästöjen kasvattamista eikä päästövähennysten välttämistä tai lykkäämistä. Hyvään käytäntöön kuuluu siis ensisijaisesti päästöjen vähentäminen ja jo lähtökohtaisesti mahdollisimman vähäpäästöinen toiminta.

Tavoitteena voi pitää oman toiminnan ja päästökehityksen asettamista linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut, että maapallon lämpötilan väliaikainenkin nousu yli 1,5 asteen aiheuttaa maapallolla peruuttamattomia muutoksia: kiihdyttää lajien sukupuuttoa merkittävästi, muuttaa yhä useampia alueita elinkelvottomiksi sekä uhkaa veden saatavuutta, ruuantuotantoa ja ekosysteemien toimivuutta. 

Yksityinen kuluttaja voi omassa henkilökohtaisessa toiminnassaan miettiä ratkaisuja ja vaihtoehtoja, jotka pienentävät omaa hiilijalanjälkeä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vähäpäästöistä liikkumista, asumisen energiatehokkuuden lisäämistä tai kasvispainotteista ruokavaliota. Päästöjä, joita ei pysty vähentämään tai välttämään, voi kompensoida ja näin vähentää oman toimintansa ilmastonmuutosta voimistavaa vaikutusta.