Ensin on laskettava kompensoitavan päästön määrä

Hiilijalanjälki

Hyvittääkseen omat päästönsä hiilikompensaation ostajan tulee tietää omasta toiminnasta syntyvä hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastopäästöjen määrää. Hiilijalanjälki myös auttaa tunnistamaan, mistä päästöt syntyvät, jolloin niitä voi vähentää.

Yksityisen kuluttajan omasta toiminnasta syntyneiden ilmastopäästöjen suuruusluokan arviointiin on kehitetty erilaisia netistä löytyviä laskureita, kuten Sitran elämäntapatesti tai Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti.

Tuotteen elinkaariarviointi

Yrityksen hiilikompensaatio kohdistuu usein tietyn tuotteen tuotannon aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin. Se edellyttää tuotteen elinkaaren päästöjen arvioimista elinkaariarvioinnilla. Elinkaarella tarkoitetaan tuotteen tuotantoketjua raaka-aineiden hankinnasta kulutukseen ja jätteiden hävittämiseen saakka. Joskus, kuten hiilikompensaatiossa, elinkaari voidaan katkaista esimerkiksi tehtaan lähtöportille, jos se on arvioinnin kannalta järkevää.

Tuotteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt syntyvät raaka-aineiden käytöstä, energiankulutuksesta tuotannossa, varastoinnissa ja kuljetuksissa sekä jätteiden käsittelystä. Raaka-aineiden käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sisältävät raaka-aineiden elinkaaren päästöt. Ne muodostavat usein suurimman osan tuotteen elinkaaren päästöistä. Niiden sisällyttäminen tuotteen elinkaariarviointiin on välttämätöntä, mutta usein haasteellista.

Tuotteen elinkaariarviointien tekeminen on usein työlästä ja se edellyttää erityistä asiantuntemusta. Sen takia elinkaariarviointiin on tarjolla asiantuntijapalveluja konsultoinnista laskentaohjelmiin.