Päästöjen laskenta ja tuotteen elinkaariarviointi

Kompensoidakseen omat päästönsä ja voidakseen käyttää ilmastoväittämiä, organisaation tulee tietää omasta toiminnasta syntyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Hyvien käytäntöjen mukaisesti laskenta tulisi toteuttaa käyttäen kansainvälisesti hyväksyttyjä menetelmiä tai standardeja. Laskenta auttaa organisaatiota tunnistamaan, mistä päästöt syntyvät ja mistä päästöjä on helpoin ensin vähentää. Laskennan lopputuloksen tulee olla puolueettoman osapuolen tarkastama.

Yksityisen kuluttajan omasta toiminnasta syntyneiden ilmastopäästöjen suuruusluokan arviointiin on kehitetty erilaisia netistä löytyviä laskureita, kuten Sitran elämäntapatesti tai Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti.

Tuotteen elinkaariarviointi

Yrityksen päästöjen kompensointi tai ilmastotekojen tukeminen kohdistuu usein tietyn tuotteen tuotannon aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Se edellyttää tuotteen elinkaaren aikaisten päästöjen arvioimista elinkaariarvioinnilla. Elinkaarella tarkoitetaan tuotteen tuotantoketjua raaka-aineiden hankinnasta kulutukseen ja jätteiden hävittämiseen saakka.

Tuotteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt syntyvät raaka-aineiden käytöstä, energiankulutuksesta tuotannossa, varastoinnissa ja kuljetuksissa sekä jätteiden käsittelystä. Raaka-aineiden käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sisältävät raaka-aineiden elinkaaren päästöt. Ne muodostavat usein suurimman osan tuotteen elinkaaren päästöistä. Niiden sisällyttäminen tuotteen elinkaariarviointiin on välttämätöntä, mutta usein haasteellista.

Tuotteen elinkaariarviointien tekeminen on usein työlästä ja se edellyttää erityistä asiantuntemusta. Sen takia elinkaariarviointiin on tarjolla asiantuntijapalveluja konsultoinnista laskentaohjelmiin. Erilaisten toimintatapojen takia on tärkeää, että organisaatio viestii selkeästi tekemistään ratkaisuista liittyen elinkaariarviointiin.