EU-komissio ehdottaa kehystä hiilenpoistojen sertifiointiin; kuvassa kuusia
Valokuvaaja: Unsplash
Takaisin listaan
Uutiset

Komissio ehdottaa: yhteinen kehys hiilenpoistojen sertifiointiin EU:ssa ilmastotavoitteiden saavuttamisen tueksi

Korkealaatuisten hiilenpoistojen luotettavaan sertifiointiin ehdotetaan EU:n laajuista vapaaehtoista kehystä. Komission ehdotus kehykseksi on merkittävä, koska kyseessä olisi ensimmäinen säädöspohjainen kehystoimi hiilenpoistojen sertifioinnin edistämiseksi. Samalla ehdotus edistäisi toteutuessaan EU:n tavoitetta olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ehdotus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja tukee EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita.

Etusijalla hiilenpoistotoimet

Komission ehdotus tukee innovatiivisia hiilidioksidin poistamistekniikoita ja erilaisia maankäyttösektorin ratkaisuja sekä EU:n ilmasto-, ympäristö- ja nollapäästötavoitteiden saavuttamista. Se parantaa merkittävästi EU:n valmiuksia määrittää, seurata ja todentaa hiilenpoistoja varmistaen läpinäkyvyyden ja estäen viherpesun.

Komissio asettaa ehdotuksessaan etusijalle hiilenpoistotoimet, jotka hyödyttävät myös luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi komissio kehittää asiantuntijoiden avulla räätälöityjä sertifiointimenettelyjä eri hiilenpoistotoimille ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Laatukriteerit ja säännöt vertailun tueksi

Ehdotus sisältää säännöt hiilenpoistojen riippumattomalle todentamiselle ja tunnustamiselle sertifiointijärjestelmissä, jotka noudattavat kehystä. Laadun ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ehdotus esittää sertifioinnille neljä laatukriteeriä: hiilenpoistotoimien täsmällisen mittaamisen ja määrittämisen, lisäisyyden eli vaatimuksen toimien nykytasoa edistyneemmästä tasosta, hiilen varastoinnin pitkäkestoisuuden, sekä vaatimuksen kestävyystavoitteiden edistämisestä sertifioitavissa hiilenpoistotoimissa.

Komission ehdotuksessa mainitaan hiilen talteenotto ja varastointi teollisten tekniikoiden, kuten bioenergian tuotantoon yhdistetyn hiilen talteenoton ja varastoinnin sekä suoraan ilmasta tehtävän hiilidioksidin talteenoton avulla. Tavoitteena on myös lisätä kestävästi hiilen varastointia maaperään ja metsiin sekä vähentää hiilen vapautumista hiiliviljelykäytännöillä. Ehdotus tukee uusimman teknologian hyödyntämistä tunnustamalla esimerkiksi puupohjaisten ja energiatehokkaiden rakennusmateriaalien hiilenvarastointikapasiteetin.

Jatkossa myös uusia rahoitusmuotoja

Komissio rahoittaa hiilenpoistotoimia useiden rahoitusinstrumenttien, kuten innovaatiorahaston, yhteisen maatalouspolitiikan, aluekehitysrahastojen sekä tutkimus- ja puiteohjelmien kautta. Ehdotuksen mukaan myös erilaisia yksityisen ja julkisen rahoituksen muotoja, kuten vaikuttavaa rahoitusta ja tulosperusteista julkista tukea, voitaisiin jatkossa käyttää.

Seuraavaksi komissio kehittää asiantuntijatyönä räätälöidyt sertifiointimenettelyt eri hiilenpoistotoiminnoille valittujen laatukriteerien perusteella. Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat komission ehdotuksesta lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti ja tiedottavat ehdotuksen edistymisestä myöhemmin.

Lue lisää:

EU-komissio: Carbon Removal Certification

Factsheet – Certification of carbon removals

Lue lisää

Kaikki artikkelit