Hillintätoimien vertailu

Suomessa voidaan sitoa hiiltä ilmakehästä tai vähentää ilmakehään päätyvän hiilen määrää monella eri keinolla. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi metsätalouden toimenpiteet kuten metsän lannoitus ja metsitys. Hyvien käytäntöjen mukaiset minimikriteerit auttavat arvioimaan, soveltuuko keino yksiköiden tuottamiseen.

Tällä sivulla Luken asiantuntijat arvioivat suuntaa antavasti, kuinka erityyppiset maankäyttöön liittyvät hiilensidonta- ja päästövähennyskeinot täyttävät hyvien käytäntöjen mukaiset minimikriteerit. Lopullinen hillintätoimien soveltuvuus ja minimikriteerien täyttyminen määräytyy kuitenkin tapauskohtaisesti, ottaen olosuhteet ja tehdyt päätökset kattavasti huomioon.

Lue lisää: Hyvien käytäntöjen mukaiset minimikriteerit

Kompensoimalla haluan tukea

Toimenpiteen vaikutuksen nopeus

Päästövähennyspotentiaali Suomessa vuoteen 2035 mennessä

Hyvien käytäntöjen mukaiset minimikriteerit