Raportti tuo pohjoismaista näkökulmaa parhaisiin käytäntöihin; kuvassa puolukkamätäs
Takaisin listaan
Uutiset

Raportti tuo pohjoismaista näkökulmaa parhaisiin käytäntöihin ilmastotoimien tuottamien yksiköiden vapaaehtoisessa käytössä

Pohjoismainen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja kokemusten jakamiseen myös ilmastoyhteistyössä ja hiilipäästöjen kompensoinnissa. Raportti pohjoismaisesta näkökulmasta ilmastotoimien yksiköiden vapaaehtoiseen käyttöön korostaa tarvetta korkealaatuisille yksiköille, jotka täydentävät ilmastotoimia kohti kestävää tulevaisuutta.

Vapaaehtoisten ilmastoyksiköiden käyttö tukee tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen

Marraskuussa 2022 julkaistu raportti ilmastotoimien tuottamien yksiköiden vapaaehtoisen käytön parhaista käytännöistä pureutuu aiheeseensa erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Päästömarkkinoista on kokemusta jo yli 20 vuoden ajalta, mutta pohjoismainen vuoropuhelu vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta aloitettiin vasta vuonna 2021. Vuoropuhelun tuloksena valmistunut raportti antaa ohjeita parhaisiin käytänteisiin ilmastoyksiköiden vapaaehtoiselle käytölle ja suosituksia tulevan yhteistyön muodoiksi ja tavoitteiksi.

Ilmastoyksiköiden vapaaehtoinen käyttö voi tukea suuriakin ilmastotoimia, raportin kirjoittajat korostavat. Yksiköitä tulisi kuitenkin käyttää vain täydentämään omia päästövähennyksiä eikä korvaamaan niitä. Suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasujen päästöjä pitäisi ensisijaisesti vähentää sekä omassa toiminnassa että arvoketjuissa. Yhteen laskettuina Pohjoismaiden nykyiset päästövähennystavoitteet eivät riitä saavuttamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, joten pakollisten päästövähennysten lisäksi tarvitaan kiireellisesti myös muita vapaaehtoisia ilmastotoimia, kirjoittajat toteavat. Nämä toimet tukisivat päästötavoitteiden saavuttamista maissa, joissa ne toteutetaan, ja voivat ajan oloon auttaa maita sitoutumaan entistä tiukempiin tavoitteisiin. Ilmastoyksiköiden käytön tulee noudattaa mm. ympäristö- ja sosiaalisia reunaehtoja ja välttää kaksoislaskentaa, ja ohjeistusta korkealaatuisten ilmastoyksiköiden käytöstä on kehitettävä jatkuvasti.

Valtiollisten toimijoiden ohella myös yksityisellä sektorilla, järjestöillä ja muilla valtionhallinnon ulkopuolisilla toimijoilla on oma roolinsa ilmastotoimissa. Ei-valtiolliset toimijat voivat omalta osaltaan tukea maailmanlaajuisia ponnisteluja rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Kaikkien toimijoiden tulee olla avoimia tavoitteidensa ja ilmastoyksiköiden käytön suhteen ja käyttää korkealaatuisia yksiköitä, jotka perustuvat todellisiin, lisäisiin, pysyviin ja todennettuihin ilmastotoimien tuloksiin, raportti suosittaa.

Parhaiden käytäntöjen pohjoismainen yhteisö suunnannäyttäjäksi

Raportissa esitetyn vision mukaan pohjoismainen yhteisö voisi toimia suunnannäyttäjänä parhaiden käytänteiden edistämisessä ja hiilimarkkinayhteistyössä. Ehdotuksena on perustaa pohjoismaiden parhaiden käytänteiden yhteisö, joka seuraa kehitystä ja varmistaa kansainvälisten aloitteiden yhteensopivuuden pohjoismaisten käytänteiden kanssa. Parhaiden käytänteiden toteuttamiseen erilaisissa yhteyksissä tarvitaan myös käytännön tukea ja toimintatapoja, joita pohjoismainen yhteisö voisi jäsenilleen tarjota.

Lue raportti kokonaisuudessaan: Harnessing voluntary carbon markets for climate ambition. An action plan for Nordic cooperation, 2022

Lue lisää

Kaikki artikkelit