Projektin tiedot ja yhteystiedot

Projektin tiedot

Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastaa Luonnonvarakeskus. Sivusto on tuotettu Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Hima – hiilikompensaation tietopalvelu -hankkeessa.

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Lisää hankkeesta Luken sivuilta.

Lisää toimenpidekokonaisuudesta MMM:n sivuilta

Ilmastoviisas hiilenkierto logo

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, jos sinulla on hiilikompensaatioinfo.fi -sivustoon liittyviä kysymyksiä tai kehitysideoita.

Yhteydenottoja toivotaan myös tutkimuslaitoksilta ja tutkijoilta.

Yhteydenotot sähköpostitse

hiilikompensaatioinfo(at)luke.fi

Yhteydenotot puhelimitse

Tutkija Emmi Hilasvuori

puh. 029 532 6000 (Luonnonvarakeskus, vaihde)