Ostajan hyvät käytännöt

  • Oman hiilijalanjäljen laskeminen luotettavalla menetelmällä
  • Omien päästöjen vähentäminen
  • Oman toiminnan sovittaminen suhteessa 1,5 asteen tavoitteen kanssa ja vähähiilisen siirtymän tavoittelu.
  • Laadukkaiden hillintätulosten käyttö ja korkeatasoisten laatukriteerien vaatiminen myös myyjältä
  • Kaksoislaskennan välttäminen
  • Läpinäkyvä raportointi ja viestintä
  • Todenmukaisten väittämien käyttö

Lähde: Laine, A., Airaksinen, J., Yliheljo, E., Ahonen, H-M. & Halonen, M. 2021. Vapaaehtoisten päästökompensaatioiden sääntely. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:26