päästöjen kompensointi kansalaisten mielestä ristiriitaista; kuvassa lupiineja pientareella
Valokuvaaja: CC
Uutiset

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kansan tuki, mutta vapaaehtoinen päästöjen kompensointi näyttäytyy kansalaisten mielissä ristiriitaisena

Kansalaisten käsitykset vapaaehtoisesta päästöjen kompensoinnista ja sen luotettavuudesta vaihtelevat huomattavasti, totesi tuore kotimainen tutkimus.  Valtaosa suhtautuu epäillen vapaaehtoisen kompensoinnin mahdollisuuksiin, vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaa pidetään yleisesti tärkeänä tavoitteena.

Kyselytutkimus selvitti suomalaisten näkemyksiä päästöjen vapaaehtoisesta kompensoinnista

Vapaaehtoisella päästöjen kompensoinnilla on nopeasti kasvavat markkinat, ja vaatimukset päästöjen hillinnästä ja hiilineutraaliudesta näkyvät kansalaisten arkipäivässä. Yhtäältä päästöjen kompensoinnin sanotaan olevan kustannustehokas tapa kannustaa ilmastotoimiin, toisaalta vapaaehtoista päästöjen kompensointia pidetään epäselvänä ja toimimattomana.

Aikaisemmin päästöjen kompensointi nähtiin lähinnä lentomatkailuun liittyvänä toimena. Nykyään vaihtoehtoja on enemmän: kuluttaja voi valita tuotteita, joiden elinkaaren aikaiset päästöt ovat valmiiksi kompensoitu, maksaa lisämaksua kompensoinnista ostosten yhteydessä, tai laskea ja kompensoida kaikki henkilökohtaiset päästönsä esimerkiksi kuukausittain. Hiilineutraalien ja päästöttömien (tai sellaisiksi itseään väittävien) tuotteiden ja palveluiden kirjo on kasvanut ja monipuolistunut; se kattaa jo muun muassa tuotteiden hiilineutraalit toimitukset, festivaalit ja elintarvikkeet.

Hiilenpoistojen tai -sidonnan tuottajilta puuttuu kansalaisten luottamus

Luonnonvarakeskuksen tutkimusryhmä kysyi tuhannelta suomalaiselta, millaisia näkemyksiä heillä on vapaaehtoisesta päästöjen kompensoinnista. Kyselyaineiston analyysissä hyödynnettiin määrällistä ja laadullista lähestymistapaa.

Tuloksissa kansalaisten käsitykset vapaaehtoisesta päästöjen kompensoinnista näyttäytyivät epävarmoina ja ristiriitaisina: vaikka halua ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen on laajasti, vapaaehtoinen päästöjen kompensointi ei saa kansalaisten varauksetonta tukea eikä luottamus alaa kohtaan ole suuri. Toisaalta kansalaiset näkivät päästöjen vapaaehtoisessa kompensoinnissa myös mahdollisuuksia.

Tutkimuksen mukaan päästöjen vapaaehtoinen kompensointi vaikutti houkuttelevan erityisesti naisia ja nuoria aikuisia: he suhtautuivat positiivisimmin ja olivat valmiimpia sitoutumaan toimintaan. Korkea koulutustaso kasvatti todennäköisyyttä käyttää rahaa omien päästöjen kompensointiin, vaikka kompensaatioon suhtauduttiinkin korkeasti koulutettujen parissa nihkeästi.

Päästöjen kompensoinnin varaan ei kannata laskea liikaa

Tutkijat varoittavat toistaiseksi asettamasta suuria toiveita kansalaisten vapaaehtoiseen päästöjen kompensointiin ilmastonmuutoksen hillintätoimena. He epäilevät, voiko kansalaisten epäluottamusta nauttiva käytäntö edistää merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintää tällaisenaan. Kuluttajien halua vapaaehtoiseen päästöjen kompensointiin tulisi tutkia tarkemmin suhteessa muihin ilmastotoimiin, sekä selvittää näkemyksiä siitä, kenen vastuulla päästöjen kompensoinnin tulisi lopulta olla, tutkijat toteavat.

Lue koko artikkeli:

Kamilla Karhunmaa, Saara Salmivaara, Vilja Varho, Mikko J. Virtanen, Tapio Eerikäinen & Annukka Vainio (2023): Settling an unsettled phenomenon: citizens’ views and understandings of voluntary carbon offsetting in Finland. Journal of Environmental Policy & Planning, DOI: 10.1080/1523908X.2023.2211539

Lue lisää

Kaikki artikkelit