Metsiin perustuva hiilipäästöjen kompensointi; kuvassa metsää
Valokuvaaja: Pixabay
Takaisin listaan
Uutiset

Metsiin perustuva hiilipäästöjen kompensointi tukee matkailuelinkeinoa ja vähentää matkailun ilmastovaikutuksia

Koillis-Suomessa toteutetun MAHIS-hankkeen (Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit) tavoitteena oli kehittää kotimaista, metsiin perustuvaa hiilikompensaatiotoimintaa matkailuelinkeinon tukemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hankkeessa tutkittiin erilaisia hiilikompensointimalleja ja niiden soveltuvuutta alueelle sekä kerättiin tietoa matkailun hiilipäästöistä.

Matkailijat ja yritykset suhtautuivat myönteisesti hiilikompensaatioon, ja metsien suojelu nähtiin mielekkäänä vaihtoehtona. Paikalliset metsänomistajat kannattivat omien metsien hyödyntämistä kompensaatiotoiminnassa, mutta paikallisesti toteutettavaan kompensaatiomalliin kaivattiin konkretiaa ja selkeyttä. Lainsäädäntöön ja luotettavuuteen liittyvien haasteiden koettiin tuottavan ongelmia kompensaatiotoiminnan käynnistämisessä.

Koillis-Suomen metsillä havaittiin potentiaalia vahvistaa hiilinieluja kustannustehokkaasti ja vastata samalla matkailun tarpeisiin. Kompensaatiotoiminnan kehittäminen on tärkeää matkailualan ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Se voi myös tarjota taloudellisia mahdollisuuksia sekä edistää maaseudun elinvoimaa, hankkeen tutkijat toteavat loppuraportissa.

Lue lisää:

Simkin, J., Tervo-Kankare, K., Leino, P., Ridanpää, R., Karlsson, K., Hynynen, J., Konu, H., Hilasvuori, E., Miettinen, H., Mattila, T., Eerikäinen, T., Haikarainen, S., Saarela, A. & Tyrväinen, L. 2023. Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensaatiomallit – esimerkkinä Koillis-Suomi. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 62/2023. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 102 s

Luonnonvarakeskuksen uutinen 7.6.2023: Suomalaiset metsät tarjoavat mahdollisuuksia matkailun hiilipäästöjen kompensointiin

Lue lisää

Kaikki artikkelit