Kompensaatiokeinojen vertailu

Suomessa voidaan sitoa hiiltä ilmakehästä tai vähentää ilmakehään päätyvän hiilen määrää monella eri keinolla. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi metsätalouden toimenpiteet kuten metsän lannoitus ja metsitys. Hyvän kompensaation kriteerit auttavat arvioimaan, soveltuuko jokin keino kompensaatioksi ja onko sen myötä syntynyt hiilinielun lisäys tai päästövähennys todellinen. Tällä sivulla Luken asiantuntijat arvioivat kuinka erityyppiset maankäyttöön liittyvät hiilensidonta- ja päästövähennyskeinot täyttävät hyvän kompensaation kriteerit.

Lue lisää hyvän kompensaation kriteereistä täältä.

Minua kiinnostaa

Kompensoimalla haluan tukea

Toimenpiteen vaikutuksen nopeus

Päästövähennyspotentiaali Suomessa vuoteen 2035 mennessä

Hiilikompensaatiokeinoa valittaessa huomioi hyvän kompensaation kriteerien täyttyminen

Kompensaatiohankkeen aitous ja onnistuminen

Kompensaatiohankkeen vaikutukset

Kompensaatiohanketta tarjoavan yrityksen toiminta