Kompensaatiokeinojen vertailu

Suomessa voidaan sitoa hiiltä ilmakehästä tai vähentää ilmakehään päätyvän hiilen määrää monella eri keinolla. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi metsätalouden toimenpiteet kuten metsän lannoitus ja metsitys. Hyvän kompensaation minimikriteerit auttavat arvioimaan, soveltuuko keino hyvitysyksiköiden tuottamiseen.

Tällä sivulla Luken asiantuntijat arvioivat suuntaa antavasti, kuinka erityyppiset maankäyttöön liittyvät hiilensidonta- ja päästövähennyskeinot täyttävät hyvän kompensaation minimikriteerit. Lopullinen toimien soveltuvuus ja kriteerien täyttyminen määräytyy kuitenkin tapauskohtaisesti, ottaen esimerkiksi olosuhteet ja tehdyt päätökset kattavasti huomioon.

Lue lisää hyvän kompensaation kriteereistä täältä.

Minua kiinnostaa

Kompensoimalla haluan tukea

Toimenpiteen vaikutuksen nopeus

Päästövähennyspotentiaali Suomessa vuoteen 2035 mennessä

Hiilikompensaatiokeinoa valittaessa huomioi hyvän kompensaation minimikriteerien täyttyminen

Kompensaatiohankkeen aitous ja onnistuminen

Kompensaatiohankkeen vaikutukset

Kompensaatiohanketta tarjoavan yrityksen toiminta