Hiilikompensaatiossa ilmastopäästö ja päästövähennys eivät tapahdu samassa paikassa

Vapaaehtoinen hiilikompensaatio (myös päästökompensaatio) on toimintaa, jossa yritys tai yksityinen kuluttaja ostaa palvelua, joka sitoo tai vähentää ostajan toiminnasta syntyneitä päästöjä vastaavan määrän hiiltä jossain toisaalla. Hiilikompensaatiopalvelua ostava kuluttaja tai yritys määrittää ensin hyvitettävän päästönsä suuruuden, ja ostaa tätä vastaavan määrän hyvitysyksikköjä hiilikompensaatiopalvelun tarjoajalta tai välittäjältä. Yhden hyvitysyksikön suuruus on tyypillisesti yksi hiilidioksidiekvivalenttitonni (CO2 ekv). Vastineeksi hiilikompensaatiopalvelun myyjä aktiivisin toimenpitein sitoo tai vähentää vastaavan määrän hiiltä ilmakehästä. Vapaaehtoinen hiilikompensaatio vaikuttaa näin ollen hiilen nettopäästöjen globaaliin kokonaismäärään.

Kompensaatio toteutuu silloin, kun päästövähennys tai hiilivaraston kasvu on syntynyt ostetun palvelun ja valittujen kompensaatiotoimenpiteiden myötä. Sitä ei siis olisi tapahtunut normaalitilanteessa ilman kompensaatiotoimia.

Esimerkki. Metsänistutus ei automaattisesti ole hiilikompensaatiota. Metsänistutus metsätalousmaalla on Suomessa normaalia, lain vaatimaa toimintaa, eikä siksi täytä vaatimusta lisäisyydestä. Jos metsä sen sijaan istutetaan joutoalueelle, joka on metsätalouskäytön ulkopuolella ja puuton, on metsänistuttamisen myötä syntynyt hiilinielu todellinen ja uusi, ja täyttää siten hiilikompensaation vaatimuksen.

Hiilikompensaation myötä toteutuneen kasvihuonekaasujen päästövähennyksen ja/tai ilmakehän hiilidioksidin vähentämisen yhteisvaikutuksesta voidaan käyttää termiä hillintätulos, joka kuvaa hiilikompensaatiohankkeessa toteutunutta lopputulosta. Hillintätuloksen tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset, jotta se on aitoa, ja todella vähentää ilmakehän kokonaishiilen määrää.

Lisää hiilikompensaatiosta: